Ölen biri için kurban kesilir mi Diyanet vefat eden kişinin adına kurban kesilir mi?

Vefat eden bir kimse için kurban kesilir mi? Vefat eden büyüklerimiz için kurban kesilir mi? Kurban kim için kesilir? Kuban ibadeti kurban kesmek için İslami ölçülerde mala sahip Müslümanlar tarafından yerine getirilen bir ibadettir. Kurban kesilmesi Kur’an-ı Kerim’de emredilmiştir. Peki ölen bir kişi adına kurban kesilir mi?

Ölen biri için kurban kesilir mi Diyanet vefat eden kişinin adına kurban kesilir mi?
  • Gündem / Manşet
  • 09/07/2022 12:13
  • Ölen biri için kurban kesilir mi Diyanet vefat eden kişinin adına kurban kesilir mi? için yorumlar kapalı
  • 168

Vefat eden kişi adına kurban kesilir mi? Sevabı ölüye bağışlanmak için kurban kesilir mi? Sevabı ölüye bağışlanmak üzere kurban kesilebilir. Ayrıca, kurban borcu olup, hayatta iken vasiyet eden kişinin bıraktığı miras yeterli ise mirasçıları tarafından vasiyetinin yerine getirilmesi gerekir. Tâbiînden olan Haneş’ten rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: “Ben Ali’yi (r.a.) iki koçu (birden) kurban ederken gördüm de kendisine; ‘Bu da nedir?’ diye sordum. ‘Resûlullah (s.a.s.) (sağlığında) kendi yerine bir kurban kesmemi vasiyet etti. İşte ben de onun yerine kurban kesiyorum.’ cevabını verdi.” (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 2; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, II, 420, 423)

Ölü adına kurban kesilir mi?
Bu rivayette Hz. Ali, kurbanı kesme gerekçesi olarak Hz. Peygamberin (s.a.s.) kendisine bunu vasiyet etmesini göstermiştir. Dolayısıyla bu hadis, eğer vasiyeti yoksa ölü adına kurban kesileceğine delalet etmez.

Buna göre vasiyeti yoksa ölen kimseler için mirasçılarının kurban kesmeleri gerekmez. Ancak bir kimse, sevabını ölmüş bulunan anne veya babasına yahut diğer yakınlarına bağışlamak üzere, çeşitli hayır kurumlarına, fakir ve muhtaç kişilere bağışta bulunabileceği gibi, kurban da kesebilir.

Ölenin kendisi için kurban kesilmesine dair vasiyeti yoksa kesen kimse, bu kurban etini fakirlere yedirebileceği gibi, kendisi ve zenginler de yiyebilir. Ancak ölen kişinin vasiyeti varsa, tamamen fakirlere yedirilmesi veya dağıtılması gerekir (Bilmen, İlmihal, s. 395).

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ